Privacy Statement

Privacy Statement

Bij een bezoek aan deze website kan Prokuru gegevens van u verwerken. Dit kan gaan om direct verkregen gegevens, gegevens die u bijvoorbeeld via het offerte of contactformulier heeft ingevuld en geupload, of om indirect verkregen gegevens. Indirect verkregen gegevens zijn bijvoorbeeld gegevens betreffende de onderwerpen die u aanklikt en opzoekt. Ook in het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert Prokuru uw privacy.

Prokuru verzamelt en verwerkt informatie met betrekking tot bezoekers van deze website in het verband met een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en website beheer. De informatie die u beschikbaar stelt via deze website kan verder gebruikt worden om u te informeren over, onder andere, de website en mogelijke veranderingen ten aanzien van het gebruik van de website. Uw persoonlijke gegevens zullen vanzelfsprekend niet worden verkocht of ter beschikking gesteld worden aan derden. Indien u echter geen informatie met betrekking tot de diensten van Prokuru wenst te ontvangen kunt u dat op de hieronder aangegeven wijze aan ons laten weten. Deze informatie zal u dan vanzelfsprekend niet (meer) worden toegezonden.

Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op uw voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende uw gebruik van deze website verzameld en geanalyseerd. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde “cookies”. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer worden geplaatst. U kunt het gebruik van cookies via de instellingen van uw browser uitschakelen. Dit kan echter tot vertragingen leiden bij het bezoek aan deze website.

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.

Prokuru verzamelt en verwerkt enkel gegevens die zij nodig heeft dan wel noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Alle persoonsgegevens worden met toestemming van de eigenaar/persoon/gebruiker verkregen.

Uw naam is nodig om u te kunnen identificeren en te gebruiken in communicatie met u. Uw adresgegevens zijn van belang om u te kunnen bereiken, al dan niet schriftelijk. Een (werkend) e-mailadres wordt gevraagd zodat u op de hoogte gehouden kan worden over uw aanvraag. Een (werkend) telefoonnummer wordt gevraagd om contact met u op te kunnen nemen aangaande de aanvraag of het project.

Uw persoonsgegevens worden enkel doorgegeven aan medewerkers van Prokuru, indien dit strikt noodzakelijk is voor het succesvol afronden van uw aanvraag.

De door Prokuru verzamelde persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard, dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en gebruikt.

Op uw verzoek verstrekt Prokuru een overzicht van de gegevens die over u bij Prokuru bekend zijn. Hiervoor dient een e-mail te worden gestuurd naar Prokuru. Desgewenst worden uw gegevens gewijzigd, aangevuld en/of verwijderd.

Voor vragen over dit Privacy Statement en/of de wijze waarop Prokuru uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Prokuru. Hiertoe kunt u een e-mail sturen naar info@prokuru.nl

Prokuru behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om deze Privacy Statement regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

INTERESSE IN ONZE PRODUCTEN OF DIENSTEN?